תפילת סוף הדרך

כמוני כמוך, אבקש מאלוהים-

בריאות עם תוספת של אריכות ימים.

אבל קודם, בקרב מדורי הבריאות,

שמור לי על הנפש... הזיכרון...השפיות.

שאזכור השמות ואכיר לאלתר,

כל בן משפחה, כל ידיד או מכר.

שמור גם על הלב שימשיך לאהוב

את היופי, את היושר וכל מה שטוב.

על תסיר מעל פני את הצלם הנסוך,

שאוכל לקבל פני אדם עם חיוך.

ואל תיטול את כושרי, כאיש בדורו,

לקיום המצוות שבין אדם לחברו.

הצילני מזדים - אך גם ממני תמנע,

מלפגוע בזולת בלי משים או במודע.

תן לי התבונה אם לקום ולדבר,

או חרש להטות אוזן לחבר.

ותן לי את האושר להתרגש עד דמעות

ממעשי חסד או יצירות מופלאות.

ובבוא יומי להשיב נפשי, לך אלי,

קח אותי במלוא אוני ולא כשבר כלי!

ואודה על החיים - שי ש"השם נתן והשם לקח" -

גם אם צר לי וחבל, שהם קצרים כל כך.

אברשה

13.1.92

תפריט