אברשה רוטפרב - יומנו של צעיר יהודי


קבוצה של פיונירים במחנה חקלאי (החקלאי במרכז) על פי בוברוש אבא חמישי מימין
עוצב על ידי רונן רוטפרב